Perukirja

Kukka-, hautaus- ja perukirjapalvelu
Rimpiläinen

Ajankohtaista

Perukirjat

Perukirja on laadittava kolmen kuukauden kuluessa kuolinpäivästä. Toimitus on syytä laittaa vireille ajoissa, koska tarvittavien asiakirjojen hankkiminen saattaa viedä aikaa. Näin vältytään mahdollisilta lykkäyshakemuksilta.

Huolehdimme perukirjan tekemisestä yhdessä pesän ilmoittajan kanssa. Perukirja voidaan tehdä myös asiakkaan kotona.

 

Mikä on perukirja?

Perukirja on pesänselvitystä ja perinnönjakoa palveleva omaisuusluettelo, mutta se on myös veroilmoitus, jonka avulla veroviranomaiset määräävät mahdolliset perintöverot.

Perukirjan toimitusvelvollisuus on pesän osakkailla. Saat avuksesi perukirjaa toimittamaan kaksi uskottua miestä, joiden tehtävänä on arvioida pesän omaisuus. Pesän ilmoittaja antaa toimitusta varten tarvittavat tiedot. Ilmoitusvelvollisuus on sillä, joka on pesän tilaan parhaiten perehtynyt.

 

Perukirjaan merkittävät tiedot

Perukirjaan merkitään henkilöä koskevat tiedot sekä pesän osakkaat, samoin ns. toissijaiset perilliset. Perittävän, sekä lesken varat ja velat merkitään kuolinpäivän tilanteen mukaan. Perukirjasta on käytävä ilmi, onko puolisoilla ollut avio-oikeus toistensa omaisuuteen. Mikäli perittävä oli eläessään tehnyt testamentin tai antanut ennakkoperintöä tai suurehkoa lahjaa, tämä merkitään perukirjaan.

 

Yleisimmin tarvittavat asiakirjat

  • Perittävän sukuselvitys (virkatodistukset)
  • Selvitys kiinteästä omaisuudesta (lainhuutotodistus tai lainhuudatuspöytäkirja)
  • Selvitys osakkeista ja muusta rekistereissä olevasta irtaimistosta (esimerkiksi auto ja aseet)
  • Saldoilmoitukset perittävän ja puolison pankkitileistä
  • Testamentti ja avioehtosopimus, jos tällaisia on tehty
  • Selvitys perittävän antamista lahjoista tai ennakkoperinnöistä
  • Aikaisemmin kuolleen puolison perukirja
  • Selvitys hautauskuluista (myös varaus hautakiveä varten)
  • Mahdolliset muut kuolinpäivänä maksamatta olleet laskut

Tarvittavat asiakirjat ovat aina tapauskohtaisia, mutta edellä olevat ovat tärkeimmät.

Huolehdimme puolestasi perukirjan pesäosakasluettelon vahvistamisen maistraatissa ja perukirjan toimittamisen verotoimistoon. Palveluihimme kuuluu myös ositus- ja jakokirjan teko ja kuolinpesän jako.

 

Kysy lisätietoja

Lisätietoja saat soittamalla Valtterille 044 2936 936 tai Paulille 0440 731 602 tai laittamalla sähköpostia osoitteeseen valtteri@hautauspalvelurimpilainen.fi.

Voimme sopia tapaamisajan joko toimistollemme tai kotiisi. Tapaamisessa voimme käydä perukirjan teon läpi vaihe vaiheelta. Kaikki järjestelyt on mahdollista hoitaa myös puhelimitse.