Hautajaisten järjestäminen ja hautakivet

Tähän kokosimme aiheittain omaisen muistilistaa helpottamaan asioiden hoitamista.

Tieto läheisen kuolemasta ja ajatus hautajaisten järjestämisestä saattaa herättää kysymyksen: mitä teen ja minne otan yhteyttä? 

Milloin ja mistä aloitan hautajaisjärjestelyt?

Vaikka surun hetkellä käytännön asioiden hoitaminen voi tuntua raskaalle, on hautajaisjärjestelyt aloitettava kuitenkin viivyttelemättä. Siunaus-/hyvästijättötilaisuuden tulisi olla neljän viikon kuluessa kuolinpäivästä lukien. Hautajaisajankohdan/suora tuhkauksen sopiminen seurakunnan kanssa on ensimmäisenä hoidettava asia. Voitte olla suoraan yhteydessä seurakuntaan tai sopia asian hoidettavaksi hautaustoimiston kanssa. Ennen yhteydenottoa seurakuntaan tai hautaustoimistoon olisi hyvä miettiä jo valmiiksi toive siunausajankohdalle, hautaustapa eli arkkuhautaus vai tuhkaus ja  onko tarvetta muistotilaisuuspaikalle ? Kaikkea ei tarvitse tehdä kerralla, olkaa ensin viivyttelemättä yhteydessä seurakuntaan/hautaustoimistoon siunausajan varaamiseksi ja voitte sopia myöhemmän ajankohdan vaikka parin päivän päähän hautaustoimistossa käyntiä varten, jolloin valitaan arkku, uurna, kukat ja pitopalvelu.

Hautauslupa

Hautausluvan kirjoittaa lääkäri joka toteaa henkilön kuolleeksi. Hautausjärjestelyt voi aloittaa, vaikka hautauslupaa ei vielä olisi kirjoitettukaan. Hautauslupa tulee olla kirjoitettuna kun vainaja siirretään sairaalasta kappelin/kirkon kylmäsäilytystiloihin ennen siunaus/tuhkauspäivää. Alkuperäinen hautauslupa toimitetaan samalla seurakunnalle. Virkatodistusta ei hautajaisjärjestelyissä tarvita.

Onko siunaaminen välttämätöntä?

Kyllä, jos henkilö on ollut kuollessaan seurakunnan jäsen. Siunaustilaisuuden/suora tuhkauksen tulee olla neljän (4) viikon kuluessa kuolinpäivästä lukien. Hautajaisjärjestelyissä pyritään noudattamaan mahdollisimman pitkälti edesmenneen henkilön omia toiveita, mikäli nämä ovat tiedossa. Siunaus kirkossa/kappelissa on seurakunnan jäsenelle maksutonta. Siunaustilaisuuteen ei ole velvoitetta omaisilla osallistua, mikäli on estynyt pääsemästä. Siunauksen voi järjestää myös tuhkauksen jälkeen.

Mikäli henkilö ei ole ollut kuollessaan seurakunnan jäsen, ei siunaaminen ole välttämätöntä mutta se on mahdollista, siunaamisesta tekee päätöksen pappi keskusteltuaan lähiomaisten kanssa. Tällöin kappelista/kirkkotilasta seurakunta perii vuokran ja seurakunnasta riippuen mahdollisesti muitakin maksuja. Tuhkauksen/hautauksen voi järjestää myös ilman siunaamista jos henkilö on  kuollessaan kuulunut väestörekisteriin (ei seurakunnan jäsenenä).

Arkkuhautaus vai tuhkaus?

Siunaustilaisuus on hyvin samankaltainen, oli kyseessä arkkuhautaus tai tuhkahautaus. Pääsääntöisesti siunaus tapahtuu ennen tuhkausta. Arkkuhautauksessa arkku lasketaan hautaan liinojen avulla. Kantajia tulisi olla 6 henkilöä. Jos vainaja on hyvin painava on kantajia oltava 8 henkilöä. Tuhkaus voi olla myös ennen siunausta, tällöin saattoväki on paikalla siunaustilaisuudessa jossa uurna lasketaan hautaan. Osassa maaseutukuntien seurakunnista ei uurnia haudata talvella joten siunaustilaisuus pidetään sitten kesäaikaan. Krematorio säilyttää tuhkauurnaa yhden (1) vuoden kuolinpäivästä laskettuna.

Tuhkauurnan voi laskea olemassa olevalle suvun hautapaikalle, uurnalle voi lunastaa uuden hautapaikan tai nimeämättömän paikan muistolehdosta. Tuhkan voi myös sirotella/laskea vesistöön tai omalle maalle maanomistajan luvalla.

Mikä arkku soveltuu tuhkaukseen?

Arkku on välttämätön, oli kyseessä arkku- tai tuhkahautaus. Kaikki arkkumallimme soveltuvat sekä arkkuhautaukseen että tuhkaukseen. Maaseutukuntien kirkoissa on yleensä jyrkät portaat, joissa on helpompi liikkua arkkua kantaessa jos arkussa on kahvat. Arkkuhautauksessa suosittelemme valitsemaan arkun kahvoilla. Ekologisin vaihtoehto tuhkaukseen on puuarkku.

Mitkä kukat tuhkaukseen?

Hautaustapa ei määritä kukkia, eikä siten tuhkaus määritä, että kukkien tulisi olla tietynlaisia. Mikäli tuleva hautapaikka on siunauskappelin läheisyydessä, vievät omaiset surukukat siunauksen jälkeen tulevalle hautapaikalle kuten arkkuhautauksessakin. Mikäli henkilö haudataan toiselle paikkakunnalle, voi kukat viedä tällöin hautausmaan muistolehtoon. 

Surukukat ovat jokaisen oma tapa muistaa edesmennyttä läheistään. Jokainen henkilö saattoväestä päättää siis itse, minkä näköisellä ja kokoisella kukalla haluaa edesmennyttä muistaa.

Hautakivet

Olemme apunasi silloin kun hautakiven hankinta on ajankohtaista. Tutustu Sulo Kiven laajaan hautakivimallistoon. Meiltä saat myös hautakivistä bonusta.

Huolehdimme myös tarvittavat puhdistukset, kaiverrukset, laatat ja entisöinnit.

Hautauskulut

Välttämättömät kulut, oli kyseessä arkkuhautaus tai tuhkaus, ovat arkku ja vainajankuljetus.

Hautauskulut koostuvat Hautauspalvelun osalta arkusta, vainajankuljetuksesta, mahdollisesta arkkuvaatetuksesta, uurnasta sekä kukista. Kauttamme on myös mahdollista varata kokonaisvaltaiset hautajaisjärjestelyt, joihin kuuluvat edellä mainittujen lisäksi muistotilaisuuden pitopalvelu, valokuvaus, käsiohjelmat, kuolinilmoitukset, hautakivet ja laatat sekä kaiverrukset ja perunkirjoitukset.

Lisäksi hautajaiskustannuksia tulee seurakunnalta (esimerkiksi hautapaikka, haudan -kaivaminen,-peittäminen ja kunnostus,  tuhkaus, säilytysmaksu, muistotilaisuuspaikan vuokra)
Hautauskulujen maksamisesta vastaa aina henkilökohtaisesti hautaustoimeksiannon tilaaja.

Entä jos vainaja on varaton?

Hautajaisjärjestelyihin on mahdollista hakea harkinnanvaraista hautausavustusta Pohjois-Karjalan hyvinvointialueelta. Hautausjärjestelyissä voidaan edetä vaikkei hautausavustusta olisi myönnetty. Kuolinpesä saa tarvittaessa maksuaikaa hautauslaskuun siihen asti, kun perunkirjoitus on pidetty ja kuolinpesän varallisuustilanne sitä varten selvitetty. Hautauskulujen maksamisesta vastaa aina henkilökohtaisesti hautaustoimeksiannon tilaaja. Tarvittaessa olemme tukena myös perunkirjoituksessa. 

Siun soten ohjeet varattoman kuolinpesän hoitajalle: https://www.siunsote.fi/vainajan-omaisille

Perunkirjoitus ja perukirja

Perunkirjoituksessa laaditaan perukirja, joka on luettelo kuolinpesän osakkaista, varoista ja veloista. Perunkirjoitus on toimitettava 3 kuukauden kuluttua kuolemasta ja vastuu perunkirjoituksen toimittamisesta on kuolinpesän osakkailla. Perukirja on toimitettava Verohallintoon kuukauden kuluessa perunkirjoituksesta.

Perunkirjoituksella on sekä pesänselvitystä että perintöverotusta palveleva tehtävä. Kuolinpesä tarvitsee perukirjaa esimerkiksi myydessään omaisuutta, tehdessään sopimuksia ja jakaessaan perintöä.

Suosittelemme ottamaan yhteyttä, jos tarvitsette asiantuntijan apua perunkirjoituksen hoitamisessa. Lisätietoa perukirjapalvelu-välilehdellä

Autamme kaikissa hautajaisjärjestelyissä

Hautauspalvelussa suunnittelemme hautajaiset toiveidesi mukaan. Liikkeessämme voit asioida rauhassa ja suunnitella ammattilaisemme avulla edesmenneen läheisesi näköiset hautajaiset. Meiltä voit valita joko yksittäisen tuotteen ja palvelun tai hautajaisjärjestelyt kokonaisuudessaan.