Hautakivet ja muut hautajaisjärjestelyt

Tähän kokosimme aiheittain omaisen muistilistaa helpottamaan asioiden hoitamista.

Tieto läheisen kuolemasta ja ajatus hautajaisten järjestämisestä saattaa herättää kysymyksen: mitä teen ja minne otan yhteyttä? Jo ennen kuin otat yhteyttä hautaustoimistoon tai seurakuntaan, olisi hyvä miettiä hautajaisten ajankohtaa, siunauspaikkaa, hautaustapaa (arkkuhautaus vai tuhkaus) ja tulevaa hautapaikkaa sekä järjestetäänkö muistotilaisuutta. Kun asioit hautaustoimistossa tai seurakunnassa, nämä ajat ja paikat sovitaan ja varataan.

Mistä aloitan hautajaisjärjestelyt?

Hautajaisjärjestelyissä saat asiantuntevan avun hautaustoimistostamme. Vaikka surun hetkellä käytännön asioiden hoitaminen voi tuntua raskaalle on hautajaisjärjestelyt aloitettava kuitenkin viivyttelemättä. Siunaus-/hyvästijättötilaisuuden tulisi olla  neljän viikon kuluessa henkilön kuolemasta. Ennen yhteydenottoa hautaustoimistoon olisi hyvä miettiä jo valmiiksi toive siunausajankohdalle, onko tarvetta muistotilaisuuspaikalle ja hautaustapa eli perinteinen arkkuhautaus vai tuhkaus.

Hautauslupa

Hautausluvan kirjoittaa lääkäri joka toteaa henkilön kuolleeksi. Hautausjärjestelyt voi aloittaa, vaikka hautauslupaa ei vielä olisi kirjoitettukaan. Hautauslupa tulee olla mukana kun vainaja siirretään sairaalasta kappelin/kirkon kylmäsäilytystiloihin ennen siunaus/tuhkauspäivää. Alkuperäinen hautauslupa toimitetaan samalla seurakunnalle. Mikäli henkilö on ollut kuollessaan palvelukodin asukkaana, kannattaa varmistaa etukäteen, onko hautauslupa palvelukodissa, lääkärillä toimipaikassaan vai vainajan mukana. Mikäli hautauslupa on hoitokodissa tai lääkärillä toimipaikassaan (eli ei ole vainajan mukana) voivat omaiset itse käydä hakemassa hautausluvan ja toimittaa sen hautaustoimistoon. Virkatodistusta ei hautajaisjärjestelyissä tarvita.

Hautakivet

Olemme apunasi silloin kun hautakiven hankinta on ajankohtaista. Tutustu Sulo Kiven laajaan hautakivimallistoon. Meiltä saat myös hautakivistä bonusta.

Huolehdimme myös tarvittavat puhdistukset, kaiverrukset ja entisöinnit.

Hautauskulut

Välttämättömät kulut, oli kyseessä arkkuhautaus tai tuhkaus, ovat arkku ja vainajankuljetus.

Hautauskulut koostuvat Hautauspalvelun osalta arkusta, vainajankuljetuksesta, mahdollisesta arkkuvaatetuksesta, uurnasta sekä kukista. Kauttamme on myös mahdollista varata kokonaisvaltaiset hautajaisjärjestelyt, joihin kuuluvat edellä mainittujen lisäksi muistotilaisuuden pitopalvelu, valokuvaus, käsiohjelmat, kuolinilmoitukset, hautakivet ja laatat sekä kaiverrukset ja perunkirjoitukset.

Lisäksi hautajaiskustannuksia tulee seurakunnalta (esimerkiksi hautapaikka, tuhkaus)
Hautauskulujen maksamisesta vastaa aina henkilökohtaisesti hautaustoimeksiannon tilaaja.

Onko siunaaminen välttämätöntä?

Kyllä, jos henkilö on ollut kuollessaan seurakunnan jäsen. Hautajaisjärjestelyissä pyritään noudattamaan mahdollisimman pitkälti edesmenneen henkilön omia toiveita, mikäli nämä ovat tiedossa. Siunaus kirkossa/kappelissa on seurakunnan jäsenelle maksutonta. Siunaustilaisuuteen ei ole velvoitetta omaisilla osallistua, mikäli on estynyt pääsemästä. Siunauksen voi järjestää myös tuhkauksen jälkeen.

Mikäli henkilö ei ole ollut seurakunnan jäsen, ei siunaaminen ole välttämätöntä mutta se on mahdollista omaisten näin toivoessa. Tällöin kappelista/kirkkotilasta peritään vuokra. Tuhkauksen/hautauksen voi järjestää myös ilman siunaamista, jos henkilö on ollut kuollessaan väestörekisterissä (ei seurakunnan jäsenenä).

Arkkuhautaus vai tuhkaus?

Siunaustilaisuus on hyvin samankaltainen, oli kyseessä arkkuhautaus tai tuhkahautaus. Pääsääntöisesti siunaus tapahtuu ennen tuhkausta. Arkkuhautauksessa arkku lasketaan hautaan liinojen avulla. Kantajia tulisi olla 6 henkilöä.

Tuhkauurnan voi laskea olemassa olevalle suvun hautapaikalle, uurnalle voi lunastaa uuden hautapaikan tai nimeämättömän paikan muistolehdosta. Tuhkan voi myös sirotella/laskea vesistöön tai omalle maalle maanomistajan luvalla.

Mikä arkku soveltuu tuhkaukseen?

Arkku on välttämätön, oli kyseessä arkku –tai tuhkahautaus. Kaikki arkkumallimme soveltuvat sekä arkkuhautaukseen että tuhkaukseen. Arkkuhautaukseen voi valita lisäksi kahvat arkunkantoa varten.

Entä jos vainaja on varaton?

Hautajaisjärjestelyihin on mahdollista hakea harkinnanvaraista hautausavustusta Pohjois-Karjalan hyvinvointialueelta. Hautausjärjestelyissä voidaan edetä vaikkei hautausavustusta olisi myönnetty. Kuolinpesä saa tarvittaessa maksuaikaa hautauslaskuun siihen asti, kun perunkirjoitus on pidetty ja kuolinpesän varallisuustilanne sitä varten selvitetty. Tarvittaessa olemme tukena myös perunkirjoituksessa. 

Siun soten ohjeet varattoman kuolinpesän hoitajalle: https://www.siunsote.fi/vainajan-omaisille

Mitkä kukat tuhkaukseen?

Hautaustapa ei määritä kukkia, eikä siten tuhkaus määritä, että kukkien tulisi olla tietynlaisia. Mikäli tuleva hautapaikka on siunauskappelin läheisyydessä, vievät omaiset surukukat siunauksen jälkeen tulevalle hautapaikalle kuten arkkuhautauksessakin. Mikäli henkilö haudataan toiselle paikkakunnalle, voi kukat viedä tällöin hautausmaan muistolehtoon. 

Surukukat ovat jokaisen oma tapa muistaa edesmennyttä läheistään. Jokainen henkilö saattoväestä päättää siis itse, minkä näköisellä ja kokoisella kukalla haluaa edesmennyttä muistaa.

Perunkirjoitus ja perukirja

Perunkirjoituksessa laaditaan perukirja, joka on luettelo kuolinpesän osakkaista, varoista ja veloista. Perunkirjoitus on toimitettava 3 kuukauden kuluttua kuolemasta ja vastuu perunkirjoituksen toimittamisesta on kuolinpesän osakkailla. Perukirja on toimitettava Verohallintoon kuukauden kuluessa perunkirjoituksesta.

Perunkirjoituksella on sekä pesänselvitystä että perintöverotusta palveleva tehtävä. Kuolinpesä tarvitsee perukirjaa esimerkiksi myydessään omaisuutta, tehdessään sopimuksia ja jakaessaan perintöä.

Suosittelemme ottamaan yhteyttä, jos tarvitsette asiantuntijan apua perunkirjoituksen hoitamisessa. Lisätietoa perukirjapalvelu-välilehdellä

Autamme kaikissa hautajaisjärjestelyissä

Hautauspalvelussa suunnittelemme hautajaiset toiveidesi mukaan. Liikkeessämme voit asioida rauhassa ja suunnitella ammattilaisemme avulla edesmenneen läheisesi näköiset hautajaiset. Meiltä voit valita joko yksittäisen tuotteen ja palvelun tai hautajaisjärjestelyt kokonaisuudessaan.