Perunkirjoitus

Perukirja on laadittava kolmen kuukauden kuluessa kuolinpäivästä. Toimitus on syytä laittaa vireille ajoissa, koska tarvittavien asiakirjojen hankkiminen saattaa viedä aikaa. Näin vältytään mahdollisilta lykkäyshakemuksilta. Huolehdimme perukirjan tekemisestä yhdessä pesän ilmoittajan kanssa. Perukirja voidaan tehdä myös asiakkaan kotona

Mikä on perukirja?

Perukirja on pesänselvitystä ja perinnönjakoa palveleva omaisuusluettelo, mutta se on myös veroilmoitus, jonka avulla veroviranomaiset määräävät mahdolliset perintöverot. Perukirjan toimitusvelvollisuus on pesän osakkailla. Saat avuksesi perukirjaa toimittamaan kaksi uskottua miestä, joiden tehtävänä on arvioida pesän omaisuus. Pesän ilmoittaja antaa toimitusta varten tarvittavat tiedot. Ilmoitusvelvollisuus on sillä, joka on pesän tilaan parhaiten perehtynyt.

Perukirjaan merkittävät tiedot

Perukirjaan merkitään henkilöä koskevat tiedot sekä pesän osakkaat, samoin ns. toissijaiset perilliset. Perittävän, sekä lesken varat ja velat merkitään kuolinpäivän tilanteen mukaan. Perukirjasta on käytävä ilmi, onko puolisoilla ollut avio-oikeus toistensa omaisuuteen. Mikäli perittävä oli eläessään tehnyt testamentin tai antanut ennakkoperintöä tai perittävä on antanut perilliselle lahjan enintään 3 vuotta ennen kuolemaa, tämä merkitään perukirjaan.

Yleisimmin tarvittavat asiakirjat

  • Perittävän sukuselvitys (virkatodistukset)
  • Selvitys kiinteästä omaisuudesta (lainhuutotodistus tai lainhuudatuspöytäkirja)
  • Selvitys osakkeista ja muusta rekistereissä olevasta irtaimistosta (esimerkiksi auto ja aseet)
  • Saldoilmoitukset perittävän ja puolison pankkitileistä
  • Testamentti ja avioehtosopimus, jos tällaisia on tehty
  • Selvitys perittävän antamista lahjoista tai ennakkoperinnöistä
  • Aikaisemmin kuolleen puolison perukirja
  • Selvitys hautauskuluista (myös varaus hautakiveä varten)
  • Mahdolliset muut kuolinpäivänä maksamatta olleet laskut
  • Tarvittavat asiakirjat ovat aina tapauskohtaisia, mutta edellä olevat ovat tärkeimmät.

Huolehdimme puolestasi perukirjan toimittamisesta Verohallintoon sekä tarvittaessa pesän osakasluettelon vahvistamisen Digi- ja väestötietovirastossa. Palveluihimme kuuluu myös ositus- ja perinnönjakosopimusten teko ja kuolinpesän jako.

Perunkirjoitus alkaen 550 euroa. Hinta sisältää perukirjatilaisuuden toimistolla tai etäyhteydellä Teamsissa ja perukirjan toimituksen Verohallintoon.

Kysy lisätietoja

Lisätietoa saat soittamalla 044 2936 936 tai laittamalla sähköpostia osoitteeseen valtteri@hautauspalvelurimpilainen.fi

Voimme sopia tapaamisajan joko toimistollemme tai kotiisi. Tapaamisessa voimme käydä perukirjan teon läpi vaihe vaiheelta. Kaikki järjestelyt on mahdollista hoitaa myös puhelimitse.

 

Autamme kaikissa hautajaisjärjestelyissä

Hautauspalvelussa suunnittelemme hautajaiset toiveidesi mukaan. Liikkeessämme voit asioida rauhassa ja suunnitella ammattilaisemme avulla edesmenneen läheisesi näköiset hautajaiset. Meiltä voit valita joko yksittäisen tuotteen ja palvelun tai hautajaisjärjestelyt kokonaisuudessaan.